Data pierwszej rejestracji

Data pierwszej rejestracji – dzień pierwszej rejestracji środku transportowego w Wydziale Komunikacji i Transportu. Rejestracja jest związana z wydaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych. W odróżnieniu od daty produkcji, data rejestracji nie jest związana z faktyczną datą produkcji środka transportowego.

edytować stronę "Data pierwszej rejestracji" Edytować stronę "Data pierwszej rejestracji"