Schmitz

<b>Logo Schmitz Cargobull</b>Logo Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobull AG – niemiecki producent przyczep, naczep, cystern i innej techniki do przewozu wszystkich rodzajów ładunków.

Historia

Historia kompanii Schmitz Cargobull AG zaczyna się w 1892 roku w Altenbergu (Niemcy), kiedy Melchior Schmitz kupuje kuźnię i przerabia ją w przedsiębiorstwo produkujące wozy.

Od momentu pojawienia się ciężarówek dla przewozów, Schmitz zaczyna specjalizować się na produkcji przyczep i nadbudów. W latach 20. fabryka produkuje pierwsze przyczepy na całkowicie gumowych oponach. W 1935 roku na fabryce w Altenbergu produkują się pierwsze naczepy i furgony.

Po drugiej wojnie światowej odbywa się aktywny rozwój Schmitz Cargobull dzięki dużemu popytu na samochody ciężarowe. Również w tym okresie Schmitz produkuje pociągi-cysterny. W związku z gwałtownym wzrostem popytu na furgony, w 1969 roku rodzina Schmitz postanawia wybudować oddzielną fabrykę dla produkcji furgonów.

W 1980 roku kompania Schmitz Cargobull rozpracowuje panele izolacyjne wysokiej jakości, które stały się prawdziwym przełomem na rynku przyczep izotermicznych. Właściwości izolacyjne paneli okazały się trzy, a nawet czterokrotnie lepsze od wykorzystywanej dotychczas pianki. Również w tym roku otwierają się nowe fabryki w Altenbergu i Berlinie oraz rośnie sieć handlowa w Europie.

W 1997 roku otwiera się nowa fabryka w Gocie (Niemcy), a w 1999 roku kompania aktywnie rozpowszechnia się w Europie: otwarcie fabryki w Toddimie (Niemcy), Paneweżcu (Lotwa) i Harlowie (Wielka Brytania).

Obecnie Schmitz wytwarza nadwozia kontenery, technikę dla intermodalnych przewozów, wywrotki oraz naczepy z ruchomą podłogą.

W 1998 roku rodzinny biznes reorganizuje się w spółkę akcyjną pod nazwą Schmitz Cargobull AG.

W 2006 roku Schmitz Cargobull posada punkty sprzedaż prawie we wszystkich krajach Europy. Dzisiaj Schmitz Cargobull AG produkuje dziesiątki modeli i modyfikacji przyczep dla przewozu wszystkich rodzajów ładunków.

Linki

Rozdziały: Producenci przyczep i naczep, Producenci techniki.

edytować stronę "Schmitz" Edytować stronę "Schmitz"